Minibands Piobaireachd Inschrijfformulier

Inschrijfdatum sluit op 24 februari

Het doorgaan van de Piobaireachd is afhankelijk van de kwalificaties van de toegewezen Adjudicator. Indien deze niet gekwalificeerd is om te jureren, of bij niet voldoende deelname behouden wij ons het recht voor de Piobaireachd niet door te laten gaan

*
*
*

Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per onderdeel

Alle inschrijfgelden moeten zijn voldaan op bovengenoemde sluitingsdatum. Iedere inschrijving/betaling die later binnenkomt dan de gestelde sluitingsdatum, wordt in principe uitgesloten van deelname.

Alle betalingen dienen te geschieden op rekeningnummer NL68INGB0004067461 (BIC: INGBNL2A ) ten name van "De Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands", te Heerewaarden.

Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

Alle deelnemers zijn verplicht tot het dragen van Highland Dress.