Minibands inschrijfformulier solo piping

Inschrijfdatum sluit op 24 februari
*
*

* Om voor de overallprijs in aanmerking te komen bij Open Piping dient u aan beide onderdelen mee te doen.
De organisatie behoudt het recht om bij te veel inschrijvingen de inschrijving niet te honoreren. Deelname is dan op basis van binnenkomst van de inschrijving bij het secretariaat.


Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per onderdeel

Alle inschrijfgelden moeten zijn voldaan op bovengenoemde sluitingsdatum. Iedere inschrijving/betaling die later binnenkomt dan de gestelde sluitingsdatum, wordt in principe uitgesloten van deelname.

Alle betalingen dienen te geschieden op rekeningnummer NL68INGB0004067461 (BIC: INGBNL2A ) ten name van "De Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands", te Heerewaarden.

Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

Alle deelnemers zijn verplicht tot het dragen van Highland Dress.