Minibands Inschrijfformulier

Inschrijfdatum sluit op 24 februari
*
*
*
*
*

Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00; elke extra hogere graad € 20,00

Alle inschrijfgelden moeten zijn voldaan op bovengenoemde sluitingsdatum. Iedere inschrijving/betaling die later binnenkomt dan de gestelde sluitingsdatum, wordt in principe uitgesloten van deelname.

Alle betalingen dienen te geschieden op rekeningnummer NL68INGB0004067461 (BIC: INGBNL2A ) ten name van "De Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands", te Heerewaarden.

Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

Alle deelnemers zijn verplicht tot het dragen van Highland Dress.