Het competitie reglement is in de afgelopen periode herschreven en er zijn een aantal nieuwe regels toegevoegd. We hopen deze veranderingen tijdens de komende Algemene Ledenvergadering goed te kunnen laten keuren en zullen deze hier dan daarna zo snel mogelijk plaatsen.