De Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (N.O.v.D.B.) is een organisatie in Nederland die het doel heeft het gebruik van de Schotse muziek te stimuleren en bij wil dragen aan de continue verbetering van het niveau van deze bands in Nederland.

De NOvDB is aangesloten bij de Royal Scottish Pipe Band Association (RSPBA) in Schotland

Door de NOvDB worden ieder jaar diverse competities op band en op solo gebied georganiseerd, welke zij laat beoordelen door gecertificeerde juryleden die zij uit Schotland en/of Ierland over laat komen.