Workshop zondag minibands

Voor de komende minibands hebben wij voor de drummers Lee Innes over als jurylid. Lee is in het recente verleden leading drummer geweest by Dysart & Dundonald, is momenteen snare drum instructeur aan de Dollar Academy en veelgevraagd voor het verzorgen van workshops en instructies.

Lee is een aantal jaar geleden als jurylid geweest tijdens de minibands en heeft toen aangegeven graag een keer terug te willen om dan ook op de zondag het een en ander te kunnen verzorgen. Als voorbeeld heeft hij aangegeven meer tijd te kunnen nemen voor het uitleggen van de feedback die op het juryrapport staat
Als organisatie willen we graag kijken of we hier invulling aan kunnen geven en zijn daarvoor dan ook op zoek naar input vanuit de leden om dit zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de vragen die binnen de bands leven.

Alle vragen, opmerkingen en idee├źn zijn welkom dan kunnen we kijken of we deze dag zo optimaal mogelijk kunnen benutten