Bestuurswissel

Na de afgelopen ALV zijn er binnen het bestuur een aantal wisselingen geweest. Anette gaat vanaf komend jaar de taken van Penningmeester overnemen en Gradus zal na de overdracht de functie van Algemeen bestuurslid op zich nemen. De nieuwe rol van Secretaris zal worden ingevuld door Remco Broekema.

Ook is het bestuur aangevuld met een nieuw bestuurslid, te weten Max de Ruiter. Op dit moment zijn wij daardoor met het gewenste aantal van 5 bestuursleden.

De vragen die voorheen aan het secretariaat bij Anette gesteld werden kunnen vanaf heden bij Remco neergelegd worden. Hij is te bereiken via het bekende mail adres op secretaris@novdb.nl