Overlijden Henk Broekema

Gistermiddag bereikte ons het trieste nieuws dat, ondanks een felle strijd van jaren tegen de ziekte die langzaam zijn lichaam sloopte,  de vader van ons mede-bestuurslid Remco en onze oud-secretaris, Henk Broekema die ochtend was overleden.

Onze gedachten gaan uit naar Wies, Remco en Martijn en Samantha. Wij wensen ze de komende tijd heel veel sterkte het verlies te verwerken.

Voor details omtrent de uitvaart is ons verzocht belangstellenden naar Martin Goeken te verwijzen 06 12824703

Namens de NOvDB

Sybren Vis, voorzitter

Anette van Straalen, secretaris

Gradus Lam, penningmeester

 

English:

Yesterday afternoon we received the tragic news that, despite a fierce battle for years against the disease that slowly tore his body, the father of our fellow board member Remco and our former secretary Henk Broekema,  was deceased that morning.

Our thoughts go out to Wies, Remco and Martijn and Samantha. We wish them much strength to handle the loss of their beloved husband and father.

On behalf of the NOvDB

Sybren Vis, president

Anette van Straalen, secretary,

Gradus Lam, treasurer